Trivs trots flygplatsen

Har nu bott i Minneberg i 13 år och valet av bostadsort har inte styrts av Brommaflyget, eller politikers fagra löften om nedläggning. Valet styrde av ett välskött trivsamt område med närheten till vatten. Njuter ofta min frukost på balkongen.

Nöjd Minnebergsbo