Min lokala hjälte

Trots beröm – vi måste bygga mer

Det är ingen nyhet att det byggs för få bostäder i Stockholms län och att detta inte bara gäller bostadsrätter utan i ännu högre grad hyresrätter. Enligt Stockholms Handelskammare förväntas Stockholmsregionen växa snabbast i Västeuropa.

En förutsättning för att Mälardalen ska utvecklas och leva upp till de förväntningar som finns på regionen är att det byggs fler bostäder. En region som är attraktiv för människor och företag måste ha en fungerande bostadsmarknad med såväl bostadsrätter som hyresrätter och villor.

Enligt Stockholms Handelskammare är det endast 5 av 26 kommuner i Stockholmsregionen som bygger bostäder i takt med Stockholms faktiska behov. Upplands-Bro är en av de kommuner som klarar bostadskravet. Kommunen beräknas ha ett överskott på drygt 400 bostäder om de planerade bostäderna byggs.

Det är glädjande att Stockholm Handelskammare framhåller oss som ett föredöme.

Men för att leva upp till berömmet är det viktigt inte bara att detaljplaner färdigställs utan att planerna faktiskt genomförs. Det faktiska byggandet av nya bostäder och företagslokaler måste öka.

Yvonne Stein, (FP), kommunalråd Upplands-Bro,

Bengt Lidbäck (FP), ersättare bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro.