Trött på stendamm i lungorna

Löften om förbud mot missbruket av dubbdäck i innerstaden har grusats i fortsatt stendamm till våra lungor.

Dubbdäck är sämre än alla andra däcktyper på torr och våt asfalt. Trots det fortsätter missbruket då snö- eller isväglag ej råder.

Inte ens förbudet efter 16 april hörsammas. Rasslet av dubbdäck fortsätter och skadliga partiklar tränger in i våra lungor med cancer, KOL, hjärt-och lungsjukdomar som följd.

Speciellt utsatta är barn och gamla med nedsatt lungfunktion.

Tusentals människor går en för tidig död till mötes på grund av många bilägares lättja och snålhet samt våra politikers flathet.

Skamligt!

Tage