Trygghet prio för C och Annie Lööf

Det kan inte vara så som det har varit i Väsby under senaste 1, 5 åren med stenkastning mot bussar och utryckningspersonal.
Centerpartiet vill göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper eller försöker stoppa en utryckning.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf besökte Väsby för ett par veckor sedan. Hon har tidigt påpekat behovet av att återställa tryggheten 
i hela landet, att det måste bli ett slut på nedmonteringen av polisorganisationen och att verkliga medel måste skjutas till omedelbart för personalrekrytering höjda polislöner och extra resursförstärkningar för utredning av brott och lokala områdespoliser.

Centerpartiet har föreslagit 2,4 miljarder nationellt till polisen, vilket skulle ge 2 000 fler poliser på våra gator. Annie har också lyft att det måste ta slut med stenkastning mot blåljuspersonal, de som räddar liv måste också vara trygga i sitt arbetsutförande.

Det kan inte vara så som det har varit i Väsby under senaste 1, 5 åren med stenkastning mot bussar och utryckningspersonal.
Centerpartiet vill göra det enklare och mer effektivt att bestraffa den som angriper eller försöker stoppa en utryckning. Det måste också tas krafttag mot ungdomsbrottsligheten.

De ungdomar som döms för stenkastning mot blåljuspersonal eller för att ha satt bilar i brand, så som de har gjort här i Upplands Väsby, bör avtjäna sin ungdomstjänst hos polis eller räddningstjänst om möjligt.

Centerpartiet i Väsby har också lagt förslag om tidiga insatser för unga på glid och ett gemensamt trygghetspaket med övriga partier i Allians för Väsby.

Paketet innehåller insatser från kommunen med trygghetsapp, mobila väktare, fler ordningsvakter, föräldrautbildning och trygghetspris för de som gör insatser för att öka tryggheten i kommunen.

Väsby är mer otryggt i dag och kostnaden har i stort sett fördubblats mellan 2015 och 2016 för glaskross och behovet av väktare, summor som nu ligger på 1 031 043 kronor respektive 1 272 079 kronor enligt kommunens beräkningar.

Vi är glada att Annie besökte Väsby och att hon så kraftfullt lyft att vi måste vända den negativa trend som vi ser i landet och i Väsby.
Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige och Väsby.

Ann-Christin L Frickner (C)