ANNONS

MP: ”Tryggheten i trafiken måste upplevas – inte räknas fram”

För en bilist är det säkert och tryggt, men för gående eller cyklister som vill över gatan är det annorlunda enligt insändarskribenten.
För en bilist är det säkert och tryggt, men för gående eller cyklister som vill över gatan är det annorlunda enligt insändarskribenten.
REPLIK: Göran Tegnér gillar att redovisa statistik. Men statistik är inte alltid verklighet och det gäller att redovisa relevanta siffror. Den statistik Göran redovisar gäller i stort hur trafiken är fördelad mellan olika trafikslag. Det frågan handlade om var hur tryggheten är på våra vägar för trafikanterna. Det är någonting man måste uppleva inte räkna fram. 
ANNONS

Jag vet inte hur mycket Göran Tegnér går och cyklar på Lidingö. Jag gör det dagligen och upplever att tryggheten i trafiken fortfarande är för liten för en gång och cykeltrafikant. När jag ska gå över ett övergångsställe är det lite rysk roulette vilken bil som stannar. Oftast kör bilarna i hög hastighet och bromsar in i sista stund. För en bilist är situationen säker och trygg, men för en gående eller cyklist som vill över gatan är det långtifrån så. När man sen gått halvvägs över övergångsstället så hör man hur bilen gasar och kör över övergångsstället bara någon dryg meter bakom ryggen. Det är mer regel än undantag.

Många bilister kör fortare än hastighetsbegränsningen, gasar när det är på väg att slå om till rött och blinkar sällan när de ska svänga vilket är otryggt både för gående och cyklister. Det gäller såklart inte alla bilister, men för många. Till och med vår förbundskapten i fotboll Janne Andersson klagade till kommunen över hur det körs på 30-gatan där han bor. Det finns en trafikkultur på Lidingö där det är självklart att man ska komma fort fram. 

Det är i det sammanhanget det är olyckligt att majoriteten lyfte bort trafiken från samverkansavtalet med polisen. Göran Tegnér sitter i en majoritet som också prioriterat ned cykel och gångtrafiken i stadens trafikpolicy till förmån för bilens framkomlighet. 

När det gäller Göran Tegnérs försök att greenwasha statistiken för stadens hållbarhetsrankning gränsar den till statistik och förbannad lögn. Anledningen till att Lidingö rasar är att staden politiskt lågprioriterar miljöarbete och har ett nästan obefintligt klimatarbete. Den största anledningen är att rankingen infört klimatarbetet i mätningarna. Där saknar Lidingö både målsättningar, handlingsplan, resurser och styrning. I stadens upphandlingar, som är över 90 procent av stadens inköp togs alla skrivningar som förvaltningen gjort om klimat och miljö bort av den politiska majoriteten. Miljöpartiets motioner om klimatplan, hållbart byggande, strategi för laddstationer, klimatkompensation av resor har konsekvent blivit nedröstade. 

Göran Tegnér borde vara mer intresserad av att förbättra stadens klimat och miljöarbete än att med statistik försöka få den att se bättre ut än vad den är. Klimat och miljö borde inte vara en fråga som skiljer partier åt utan en vi kan arbeta med tillsammans.

Patrik Sandström, oppositionsråd (MP), Miljöpartiet de Gröna i Lidingö