Tryggt föda barn på Danderyds sjukhus

Kommentar till artikeln ”Var fjärde anställd har sagt upp sig” den 3 december:

Vi reagerar starkt på artikeln där ”tuffa arbetsvillkor och försämrade arbetsförhållanden” anges som skälet till ”massflykt från förlossningen” vid Danderyds sjukhus. Det är missvisande och kan skapa onödig oro hos blivande mammor.

När den här typen av missvisande artiklar publiceras skapar det oro hos gravida kvinnor som vill föda sitt barn på vår förlossningsklinik. Unga kvinnor som sannolikt redan innan bär på många frågor och en del oro inför förlossningen. En artikel som indikerar att det finns ”stort missnöje” och ”försämrade arbetsförhållanden” förvärrar situationen för dem. Det tycker vi är djupt olyckligt och vill därför på detta sätt ge vår version av hur verkligheten ser ut.

Danderyds sjukhus är ett populärt sjukhus, många mammor vill föda hos oss och visst har vi ibland en stressig miljö. En högre bemanning är önskvärt, men läget är ungefär detsamma på alla förlossningskliniker i Stockholm.

Det är direkt missvisande att skriva att barnmorskor och undersköterskor har lämnat Danderyds förlossning på grund av missförhållanden. Alla Stockholms förlossningskliniker, BB Stockholm, SÖS och Karolinska har ”förlorat” personal som rekryterats av BB Sophia som öppnar i mars. De erbjuder bättre villkor och nya lokaler. Majoriteten (tre av fyra) av vår personal har ändå valt att stanna och vi har redan rekryterat nya erfarna barnmorskor till Danderyds förlossning.

Skälen till varför många barnmorskor och undersköterskor har valt att tacka ja till BB Sophia är säkert flera, men vi anser inte att det finns belägg för att säga att det beror på bristande arbetsförhållanden på Danderyds sjukhus. Hos oss finns all expertis som kvinnan och barnet kan tänkas behöva, innan, under och efter förlossningen.

Vi kommer att fortsätta ha mycket hög patientsäkerhet och göra kvinnorna trygga inför sin kanske största händelse i livet.

Giovanka Machuca Munoz

Tf chefbarnmorska, ­representant för barn­morskor och ­undersköterskor på ­Danderyds förlossning