Tryggt i vården med vårt sommarpaket

När Alliansen tog över majoriteten i Stockholms läns landsting 2006 var sjukvården utsatt för tuffa nedskärningar och nedläggningar som allvarligt hotade vården i hela länet. Sedan maktskiftet har vi haft en budget i balans samtliga år och investerar nu 68 miljarder de närmaste fem åren för en sjukvård av ännu högre kvalitet och en utbyggd kollektivtrafik.

Vi kan dock konstatera att nästan alla landsting och sjukhus har svårt att få ihop planeringen under sommaren. Flera delar av vården har stora utmaningar på grund av personalbrist, något som under semestertider blir än tydligare och leder till stängda vårdplatser. I år tredubblar därför Alliansen i landstinget föregående års sommarsatsning. Det minskar väntetiderna och ger medarbetarna mer tid för patienterna.

Vi inrättar en sommargeneral som ska koordinera och samordna sjukvården i länet så att det inte står tomma vårdplatser på ett sjukhus samtidigt som det är överbeläggningar på ett annat.

Dessutom genomför vi en informationskampanj som ska ge stockholmarna information om var de ska vända sig under sommarmånaderna. Sammanlagt satsar vi 60 miljoner extra på sjukvården under sommaren.

Därutöver har vi stärkt samarbetet mellan kommuner och sjukhus så att äldre inte behöver stanna i onödan på akutsjukhusen, höjt ersättningen för varje förlossning och utökat rehabiliteringsplatserna under sommaren, samt tillgängliggjort 1 000 sommarjobb för ungdomar i vården. Allt för att göra sommarvården tryggare.

Alliansen går till val på fortsatt ordning och reda i ekonomin och en jobbpolitik som ger mer resurser till att korta vårdköerna och bygga ut kollektivtrafik.

Vi kommer aldrig någonsin att börja lova allt till alla utan finansierar våra satsningar krona för krona.

Torbjörn Rosdahl (M)

finanslandstingsråd

Charlotte Broberg (M)

bitr. finanslandstingsråd