Min lokala hjälte

Tunnelförläggning inget orimligt krav

Svar på insändaren ”Ett beslut om tunnel får inte hastas fram” den 29 januari:

Carina Erlandsson (M) och Isabella Jernbeck (M) tycks leva kvar i den bland Danderyds styrande moderater under förra valperioden förhärskande idén att näringslivet ska finansiera en tunnelförläggning av E18 genom Danderyd.

En sådan lösning skulle givetvis innebära en mycket omfattande exploatering.

Det bör understrykas att E18 är en statlig väg och ett nav i hela infrastrukturen i Stockholms­regionen. E18 genom Danderyd hör till de mest trafikerade vägarna i hela landet och betjänar i större utsträckning den omfattande och växande genomfartstrafiken från nordostkommunerna och utlandstrafiken från Kapellskär än vad den betjänar Danderydsborna. Danderydsborna får däremot stå för olägenheterna i form av buller och avgaser och en kommun fysiskt delad i två delar.

På grund av den politik Danderyds styrande moderater drivit under den förra valperioden har Danderyd inte hållit sig framme för att ta sin del av kakan vid de omfattande infrastruktursatsningar som gjorts i regionen. Med detta har Danderyd försuttit mycken tid. Danderyds styrande politiker ska bevaka Danderyds intressen. En tunnelförläggning av E18 är inget orimligt krav.

Därefter kan kommunen genom sitt planmonopol genomföra en planering av frigjorda ytor för att åstadkomma en bebyggelse enligt Danderydsbornas önskan.

Anita Enflo, f.d. moderat