ANNONS

”Tunnlarna i Vårberg gör trafiken säkrare”

gång- och cykeltunnlarna under Söderholmsgränd (t v) och Vårbergsvägen (t h) i Vårberg.
Tunnlarna under Söderholmsgränd (t v) och Vårbergsvägen (t h) hör till dem som kan rivas.
Att riva gång- och cykeltunnlarna i Vårberg vore ett skadligt misstag, anser insändarskribenten Leif.
ANNONS

Svar på insändaren ”Nej, tunnlarna är inte otrygga” den 9 oktober:

Jag läste med intresse insändaren av Marketta Berg, som påpekar att tunnlarna är betydligt tryggare än att låta biltrafik och gångtrafikanter vistas i samma gatunivå. Redan på 60-talet insåg trafikplanerarna att dessa  trafikantgrupper bör hållas åtskilda. Varför återgå till något som redan prövats och förkastats?

Att försöka hindra de skadliga effekterna av detta genom sänkta fartgränser, avsmalningar och andra trafikhinder verkar mest handla om en vilja att krångla till det för bilisterna, något som bekräftas i artikeln ”Vi blir instängda här i Vårberg” den 18 september. Där förklarar man på stadsbyggnadskontoret att man vill ”få folk att välja bort bilen”.

Här har man tyvärr tänkt helt fel: Bilen är inget man väljer eller väljer bort, den är en nödvändighet för de flesta. Bilen behövs i vardagen för att få livspusslet att gå ihop. Lämna barn på dagis, hinna till jobbet, handla mat, barns fritidsaktiviteter, hälsa på släkt och vänner, till allt behövs bilen.

Den som tror att folk använder bilen för nöjeskörning i Stockholmstrafiken med alla köer, parkeringssvårigheter och andra trafikproblem bör nog tänka om. Vi kör bil för att vi måste, när vi måste. Med hundra- eller tusentals nya Vårbergsbor kommer vi dessutom att behöva bättre framkomlighet, inte sämre.

Våra myndigheter borde försöka underlätta tillvaron för sina medborgare, i stället för att som nu att krångla till den. Vi bilister är ingen ondskefull minoritet som man måste hålla efter, vi är samtidigt också gångtrafikanter och kollektivåkande när möjlighet finns.

Inse att bilen finns och behövs. Att drömma om en återgång till svunna tider när bilåkning var ett exklusivt helgnöje är inget som stadsbyggnadskontoret bör ägna sig åt.

Bygg gärna nytt i Vårberg, men inte på bekostnad av kommunikationerna. Och dit hör även vägar och gångtunnlar.

Leif

ANNONS