Tusentals får det lättare att pendla

I december kommer alla tusentals studenter, boende och förvärvsarbetande att kunna pendla mellan Stockholm och Uppsala med ett pit stop på Arlanda. Fantastiskt!

Jag önskar bara att vi hade haft en alliansmajoritet i landstinget även när jag pendlade mellan Stockholm och Uppsala för studier.

Nu gläds jag i stället åt alla de tusentals pendlare vars val av universitet, boende eller arbete avsevärt kommer att underlättas.