Två alternativ för Lidingö centrum

Det finns två självklara alternativ att ta ställning till när det gäller hur Lidingö centrum skall se ut. Ett alternativ är att försöka komma överens med SL att dra om Lidingöbanan över centrum och det andra alternativet är att banan går kvar i nuvarande sträckning. När man i dag ser vad som pågår utmed Lidingöbanan så är det inte svårt att förstå att det medför stora investeringar att bygga spårväg. För att motivera ytterligare investeringar, om banan dras över centrum, krävs därför fler bostäder.

Frågan är då om man kan göra en måttlig utbyggnad av centrum som ett flertal av Lidingöborna kan acceptera? Det finns andra bostadsområden utmed banans upptagningsområde som bör tåla en förtätning, som till exempel Bergsätra och Larsberg. Det räcker sannolikt inte, utan man måste hitta nya områden. Bodals gärde är ett sådant område där man tillsammans med en infartsparkering bör bygga små och billiga ungdomsbostäder. Högberga vid likriktarstationen kan vara ett annat.

Precis som Miljöpartiet sagt så bör man belysa hur en omdragning av Lidingöbanan skulle påverka Lidingöborna att åka kollektivt. Förutom kostnaden så finns det både positiva och negativa effekter. Det flesta resenärerna har inte centrum som slutmål och smärtgränsen för den längre restiden ligger sannolikt redan vid två minuter. Hur tungt väger fördelen att få en direkförbindelse med centrum? Vad tjänar SL på att utnyttja spårvagnars överlägsna kapacitet jämfört med buss? Om några år kommer vårt centrum att få en knivskarp konkurrens från andra sidan bron. Vårt centrum måste därför få en ordentlig infartsparkering så att man kan handla där på hemvägen. Lidingö har ju också ett ansvar att hjälpa till att minska bostadsbristen i Storstockholm vilket också är ett indirekt ansvar för att behålla den goda tillväxten i Stockholmsområdet.

Till sist: låt ”Hälsans ö” tillsammans med SL svara för en kampanj att ställa bilen och cykla till hållplatsen, för att sedan åka spårvagn.

Kaj Hagström, f.d. vd SL Tåg

Insändarskribenten vill att man ska ta reda på hur en omdragning av Lidingöbanan skulle påverka Lidingöborna att åka kollektivt.

Foto: Jonas Jönsson

Bodals gärde är ett sådant område där man tillsammans med en infartsparkering bör bygga små och billiga ungdomsbostäder.