Tveksamma trafiklösningar

Just nu ligger överklagande av detaljplanen för bostäder i Fabriksstaden i Gustavsberg hos Mark- och Miljödomstolen.

Planförslaget som medför en radikal förändring av trafikmiljön grundar sig på beräkningar av trafikkonsekvenserna. Enligt kommunen ska planen bidra till hållbara lösningar. Men den utgår inte från faktiska mätningar annat än nuvarande trafikmängd. Hur är det med nuvarande bullernivåer och luftföroreningar? Har det glömts bort eller har det bara sopats under mattan?

Matte