Tvinga inte barnen att flytta

Varför måste Lillsjöskolans nuvarande klasser 3 och 4 flyttas till Ekhammarskolan mot bättre vetande? De är bara 10–11 år gamla.

Förut var det femmorna som flyttade. Ett eller två år ytterligare på Lillsjöskolan i den åldern i en lugn och välkänd miljö kan göra mycket för barnens framtid utveckling. Barn i den åldern är känsliga, låt dem få en chans att växa innan de tvingas konfronteras med våld, stölder, mobbning och hot, som nämnts i tidigare tidningsartiklar.

Kan man bygga baracker vid Ekhammarskolan kan man lika gärna göra det vid Lillsjöskolan.

Det känns som beslutsfattarna i vår kommun inte ser till barnens bästa. Det känns nästan som barnen är brickor i ett spel där det gäller att göra nya drag.

Inser man risken att många barn kan komma att må dåligt av tvångsflytten? Är kostnader för detta inräknat?

Törs man våga tro att dessa barn kommer att växa upp till harmoniska människor?

Gammal Kungsängenbo