ANNONS

Dags att tycka till om kommunens klimatstrategi

Solna ska anta en strategi för att minska kommunens klimatpåverkan.
Solna ska anta en strategi för att minska kommunens klimatpåverkan.
Det är vad varje medborgare, varje skola och äldreboende 
väljer i vardagen som i slutänden ger resultat, menar skribenterna.
ANNONS

Nyligen gick förslaget till Solnas klimatstrategi ut till stadens nämnder. Det är ett förslag som vi har arbetat med sedan tidigt i våras. Vi har haft workshop med näringsliv och föreningsliv, tittat på vad andra gör och tittat på vad vi som bor och arbetar i Solna behöver göra för att på bästa sätt bidra till de klimatmål som FN och Sverige har satt upp.

För det är lokalt som det händer. Det är vad varje medborgare, varje skola och äldreboende 
väljer i vardagen som i slutänden ger resultat.

Som ledare för Solnas miljö- och demokratiberedning vill vi därför nu tipsa om att förslaget finns och att vi väldigt gärna tar emot synpunkter, om det är något som behöver finslipas eller om ni har tankar om lokalt klimatarbete i största allmänhet.

Förslaget finns på Solna stads hemsida och har titeln Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och 
anpassning till ett förändrat klimat.

Anna Lasses (C)

Ordförande miljö- och demokratiberedningen

Victoria Johansson (MP)

Vice ordförande miljö- och
demokratiberedningen

ANNONS