Tyresö betalar inte för dräglig skolgång

”En skola för var och en” är Tyresös namn på projektet som strävar mot att barn i mindre undervisningsgrupper, ofta med diagnoser såsom autism, ADHD och dyslexi, ska inkluderas i vanliga klasser. Alla önskar nog en skola i Tyresö som är så bra att alla barn vill gå där, eller som klarar av att inkludera alla elever, men så är det inte i dag där nästan var fjärde elev på högstadiet söker sig till alternativ till Tyresö kommuns egna skolor.

Min son gick för två år sedan i en av Tyresö kommuns bättre skolor men klarade inte av skolgången på grund av svår dyslexi. Detta trots, eller kanske beroende på, att han var inkluderad i en vanlig skolklass?

Min sons skolgång i Tyresö präglades av stora klasser, ständiga byten av klassrum, korta raster, krav på hög planeringsförmåga. Ett stort antal lektioner var så kallade stugtimmar där eleverna, i stora grupper förväntades jobba självständigt. Undervisningen var helt enkelt inte anpassad för elever med funktionshinder.

I dag går min son i nionde klass på en resursskola som är specialiserad för barn med dyslexi.

I dag präglas skolgången av små klasser, många pedagoger, fast klassrum, fler och längre raster (i stället längre skoldagar), tydlig struktur, och hjälp med planering samt inte minst specialister inom dyslexi. Efter snart två och ett halvt på resursskolan har min son bra betyg i alla ämnen. Han trivs otroligt bra i skolan och har fått ett helt annat självförtroende.

Problemet är att Tyresö, i sin iver att inkludera alla elever, inte betalar för det extra stöd som resursskolan ger. Inte ett öre utöver skolpengen betalar kommunen för att min son ska få en dräglig skolgång. Jag är oerhört tacksam för att min son, trots utebliven finansiering, fått möjlighet att gå på en bra resursskola men tycker synd om alla andra elever i behov av stöd som inte varit lika lyckligt lottade. Det är sorgligt att barn- och utbildningsnämnden inte förstår att barn är olika och har olika behov.

Besviken pappa