Tyresö satsar på cykeltrafiken

svar på insändare med rubriken ”Det är inte sant att cyklister prioriteras” den 28 maj:

Tyresö har nu tagit fram kommunens första Cykelplan. Planen innebär fortsatt stora cykelsatsningar i Tyresö, och för att knyta ihop Tyresö med våra grannkommuner, inte minst för att underlätta regional cykelpendling. Sedan några år tillbaka genomförs varje år tydliga satsningar på att bygga mer cykelväg. Vi har som mål att locka fler att cykla lokalt och regionalt.

Bara i år kommer följande att genomföras:

60 meter cykelväg på Töresjövägen från Linblomsvägen för att ansluta till Stockholm, 560 meter cykelväg vid Tyresövägen från nya infarten vid Bollmora allé till Bäverbäcken för att ansluta mot Nacka, 500 meter grusad cykelväg till Fiolvägen för att ansluta till Haninge, etapp två på Myggdalsvägen knappt tre kilometer, tak på cykelparkeringen på Strandtorget, bygga ut cykelparkeringen vid Töresjövägen, ny cykelparkering med en luftpumpstation och plats för 86 cyklar på Rödingevägen.

Vi behöver också stärka underhållet och tydligare prioritera cykelvägar vid snöröjning och sandupptagning. Detta kommer också att göras.

Att satsa på cykel är en del i att göra Tyresö till den attraktivaste kommunen i Stockholmsregionen.

Fredrik Saweståhl (M)

kommunstyrelsens ordförande