”Vi undersöker hur anmälningsplikten har fungerat”

Håkan Filipsson, pressinformatör på Haninge kommun, skriver att det finns olika uppfattningar om historieskrivningen på Haninges utbidlningsförvaltning.
Håkan Filipsson skriver att det finns olika uppfattningar kring historieskrivningen.
Det finns olika uppfattningar kring historieskrivningen på Haninges utbildningsförvaltning. Vår kommundirektör undersöker nu om det finns frågor att följa upp, skriver Haninge kommuns pressinformatör i ett svar på förra grundskolechefen Lina Axelsson Kihlbloms öppna brev om kränkningar på förvaltningen.

Svar på öppna brevet ”Jag utsattes för en extremt skadlig arbetsmiljö”, från Lina Axelsson Kihlblom om kränkningar på Haninges utbildningsförvaltning.

Vi har i förväg fått ta del av den insändare som Lina Axelsson Kihlblom har skrivit och kan bara konstatera att det finns olika uppfattningar om historieskrivningen.

Så kan det vara, i en ledningsgrupp förekommer det ibland att olika människor med olika bakgrunder möts, men ofta sköts detta allt igenom professionellt.

Ingen människa ska behöva utstå kränkande särbehandling på sin arbetsplats och därför finns det också fastställda rutiner för hur detta hanteras och anmäls

Håkan Filipsson, pressansvarig på Haninge kommun

En sak är vi dock helt överens om: Ingen människa ska behöva utstå kränkande särbehandling på sin arbetsplats och därför finns det också fastställda rutiner för hur detta hanteras och anmäls.

Av just denna anledning har kommundirektören också beställt en utredning för att se hur anmälningsplikten har fungerat och om det finns frågor att följa upp.

Det är olyckligt för många om det förekommer rykten om särbehandling, både för den som pekas ut och den som förekommer i ryktesspridningen.

Det vi kan konstatera är att vi nu har en fungerande ledningsgrupp där skolutvecklingsfrågorna står i fokus vilket ger gott hopp om framtiden

Håkan Filipsson, pressansvarig på Haninge kommun

Det finns innan denna utredning är klar ingen anledning för oss att i media recensera eller kommentera varken insändaren eller dess påståenden.

Haninges skolor vilar på en stabil grund, men vi vet samtidigt att det finns en hel del kvar att göra.

Det vi kan konstatera är att vi nu har en fungerande ledningsgrupp där skolutvecklingsfrågorna står i fokus vilket ger gott hopp om framtiden.

Håkan Filipsson
Pressansvarig