Lampor och vit färg gör ­staden ljusare och tryggare

Vintern är mörk i Sverige och ­solens upp- och nedgång kan vi inte påverka. Däremot kan vi göra mer för att Stockholm ska upp­levas ljusare även under vinterhalv­året. Genom att lysa upp fasader och broar kan Stockholm bli både ljusare och tryggare.

2013 satsar Alliansen fem miljoner kronor på att lysa upp Stockholm. Det är en en fråga som Kristdemokraterna har drivit. Exempel på broar och byggnader som borde lysas upp är Västerbron, Stadshuset, Årstabron och Konserthuset.

Globen är ett bra exempel på en belyst byggnad där ljuset skiftar färg. Ett ljusprogram skulle göra flera byggnadsverk synliga dygnet runt. Det skulle göra Stockholm mer välkomnande och stärka stadens atmosfär.

Utöver ett belysningsprogram på fem miljoner kronor satsas en miljon kronor på att vitmåla gråa viadukter vilket också bidrar till en ljusare och tryggare stadsmiljö. Efter Klararivningarna fick Stockholm mycket betong som står i stark kontrast till den anrika och vackra bebyggelsen i stora delar av vår stad. Genom att lysa upp byggnader och vitmåla grå betong förstärks intrycket av det vackra samtidigt som det fula trängs undan.

Med dessa satsningar på totalt sex miljoner kronor för 2013 bidrar vi till att göra Stockholm ännu vackrare och mer attraktivt.

Erik Slottner (KD)

vice gruppledare i Stockholms stadshus och ledamot i stadsbyggnadsnämnden