Unga ska inte behöva fly bygden

Bergaskolan är ett exempel på hur den kommunala skolan sköts i Österåker. 2009, efter en termins förvarning, tvångsförflyttades alla elever till de redan överbelastade skolorna Söraskolan och Solskiftesskolan.

De elever som blev placerade i Solskiftesskolan fick ha undervisning i baracker, något som de har än i dag närmare sex år senare.

Det här bidrog till att många elever valde att byta till skolor i andra kommuner. Eleverna fick kanske för första gången veta hur det kan gå till när kommunen använder dem som brickor i sitt spel. Också föräldrarna kan fortfarande berätta om hur politikerna trots flera möten gjorde som de själva ville.

Det är kanske ingen idé att gråta över detta, men nedmonteringen av Hackstaskolan återspeglar situationen för Bergaskolan.

Eleverna som flyttades från Bergaskolan är i dag färdiga för arbetslivet. Att vara ung och arbetslös har inte den charm vissa drömmer om, så man vänder sig kanske till arbetsförmedlingen. När det sedan inte genererar något jobb ser man över var jobben faktiskt finns. Sanningen är att de jobb som finns inte kommer ifrån kommunen. Österåker lockar inte, vilket bidrar till att många ungasöker sig till Stockholms stad.

Att flytta hemifrån är sällan heller aktuellt då det råder stor bostadsbrist för unga. Kommunen satsar på dyra bostadsrätter men det är få 22-åringar som har råd med sådana. Det ungdomarna behöver är hyresrätter med rimliga hyror.

Ungdomar ska inte fly från vår bygd, de ska söka sig hit. Nu gäller det att prioritera rätt. Skattesänkningar har inte hjälpt de barn som tvingats byta skola på grund av resursbrister. Skattesänkningar har inte hjälpt de ungdomar som som inte vill annat än att få ett jobb. Skattesänkningar har inte hjälpt dem som fortfarande bor hemma men som drömmer om en egen lägenhet.

Andreas Lennkvist (V) 4:e namn på kommunfullmäktigelistan Malin Bruce, Gröna Studenter