”Fler ungdomar ska få jobba på loven”

När man sommarjobbar växer ens nätverk menar (S).
När man sommarjobbar växer ens nätverk menar (S).
Socialdemokraterna vill att fler ungdomar ska få chansen att jobba på skolloven.
"Det borde vara självklart att ge dem som står längst bort från arbetsmarknaden, dem med färre erfarenheter och ett mindre nätverk", skriver de.

När vi Socialdemokrater var ansvariga för sommarjobben 2015 hade 756 unga ett sommar­jobb i stadens regi.
2017, under det moderat­ledda styret, hade antalet unga som sommarjobbade via staden­ nästan halverats, bara 419 ungdomar fick chansen.
Varför får många färre unga sommarjobb i en kommun med kraftigt ökande befolkning?
Jo, för att det är viktigare för Moderaterna att kraven ökar, än att många får chansen. Det är en bedrövlig ungdoms­politik.
Det borde vara självklart att ge dem som står längst bort från arbetsmarknaden, dem med färre erfarenheter och ett mindre nätverk, många chanser.
För dessa ungdomar är det extra viktiga att ge en möjlighet att under några veckor få del av arbetslivet, få tjäna egna pengar och att också ha något att skriva på sitt CV nästa år.
Att hjälpa Sundbybergs ungdomar­ att få arbetslivserfarenhet när kraven på arbetsmarknaden blir allt högre är en viktig prioritering för oss Socialdemokrater­.
När man sommarjobbar växer ens nätverk. Det är då man träffar personer med andra erfarenheter och bakgrund. För att förbättra möjlig­heterna för ungdomarna att skapa sig ett nätverk kommer ett samarbete med Sundbergs företag etableras.
Som sommarjobbare kommer­ du att få möjlighet att träffa företagare och lära dig hur man söker jobb. Det ger framtidsmöjligheter.
I stället för att minska på möjligheterna för ung­domarna ska vi öka dem. Det är självklart att vår sommar­jobbsgaranti också­ ska gälla eleverna i årskurs 9. Under nästa mandatperiod kommer 
vi att införa lovjobb.
De som haft sommarjobb kan få fortsätta att arbeta­ under­ loven. Då fördjupas mentorskapet, då stärks nätverket. De unga får ännu en möjlighet att tjäna extra pengar­. Arbetslivserfaren­heten ökar. Ungdomarna står bättre rustade för livet efter skolan.
För Socialdemokraterna är frågan enkel: Ju fler som kommer­ i jobb desto bättre!
Peter Schilling (S), Oppositionsråd

Marie Lundman Völker (S)

Ayla Eftekhari (S)

Esma Yagci (S) Social -och arbetsmarknadsnämnden