ANNONS

Ungdomarna är inga skadedjur

Ljudlarm genre.
Niklas Thorén (V) och Veronica Stiernborg (V) i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd undrar om vi vill ha ett pipande, mikrofonavlyssnat och filmat område eller om vi ska ta tag i grundproblematiken.
ANNONS

På nämndens möte i maj lämnade vi från Vänsterpartiet in förslaget att förvaltningen inte ska påbörja arbetet med knarkskrämmor, eller som de benämns i tertialrapporten ”ljudlarm”.

Dessvärre valde alla övriga partier, inklusive Socialdemokraterna att avslå vårt förslag.

Tanken med knarkskrämmor är att de ska minska unga som hänger, genom att sända ut ett tinnitusliknande ljud som bara unga under 25 år kan höra. Detta är en metod som annars används för att bekämpa råttor och andra skadedjur. Den här typen av metoder visar på en människosyn som vi i Vänsterpartiet inte delar.

Står man relativt nära en knarkskrämma blir konsekvenserna att du mår illa, får yrsel, huvudvärk, samt har kvar tinnitusljudet ett tag efteråt. I Storbritannien där metoden användshar både Autismförbundet och människorättsorganisationer larmat om att metoden är inhuman. 2010 föreslogs i en rapport till det europeiska konsulatet att metoden skulle förbjudas.

Att Moderaternas Benjamin Dousa tycker detta är ett toppenförslag förvånar oss inte – han gillar bevisligen inte medborgarna i sitt område. Att förvaltningen i Tertialrapport 1 för 2019 föreslår användning av knarkskrämmor är en tydlig varningssignal för vilket typ av samhälle vi är på väg mot.

Självklart ska vi få bukt med narkotikaförsäljning och vandalism på våra förskolor, men inte med en metod som används mot skadedjur. Den typen av metoder tar inte itu med problem, utan flyttar dem bara. Det är ingen lösning på grundfrågan. När övervakningskameror sattes upp flyttades det man ville få bukt med. När låtande knarkskrämmor sattes upp i Husby flyttades problemet.

För oss i Vänsterpartiet handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Ska en hel stadsdel vara ett pipande, mikrofonavlyssnat, filmat område? Eller ska man ta itu med grundproblematiken? Övriga partier i stadsdelsnämnden tycks vilja ha det första alternativet.

Niklas Thorén ledamot, Veronica Stiernborg ersättare , Vänsterpartiet Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

ANNONS
ANNONS