”Ungdomsmottagningen överbokar sina tider”

40 minuter efter bokad tid fick insändarskribenten och dottern komma in.
40 minuter efter bokad tid fick insändarskribenten och dottern komma in.
"Ungdomsmottagningen i Haninge överbokar sina tider eftersom man vill att verksamheten ska gå runt därför att många inte kommer på sin bokade tid. Det går ut över oss som kommer i tid, skriver insändarskribenten "Tur att vårdval finns!"

Följde med dottern till hennes bokade läkartid klockan 11.00 på ungdomsmottagningen i Haninge.

Den bokades för en månad sedan och var första lediga tid som fanns.

Tar ledigt från jobb och skola. Kommer cirka 10 minuter före vår bokade läkartid.

Vi får komma in 40 minuter efter vår bokade tid.

På skylten kan vi läsa att har vi bokad läkartid är det bara att slå sig ner i väntrummet.

Så vi gör det. Det är en före oss förstår vi efter ett tag.

Två vårdpersonal kommer till väntsalen, den ena frågar om vi har bokad tid?

”Jaha”, säger denne och går sedan. Inget om att läkaren är försenad.

Vi får komma in 40 minuter efter vår bokade tid.

Ingen som helst information från personalen medan vi väntar.

Vart tog hänsynen vägen till oss som kommer i tid?

När jag blir irriterad och söker upp personalen försvarar de sig med att det kan ta tid då de jobbar med människor.

Vi får bara finna oss i att vänta på vår tur, även att man kommer in först 40 minuter eller senare efter bokad tid.

Så är det är med vården och det ska man bara finna sig i.

Vart tog hänsynen vägen till oss som kommer i tid? Vi är där för att vi också har sökt vård!

Svaret från en av personalen och läkaren är: Det är vård av människor och då tar det tid, det måste man ha i beräkningen när man kommer. Vården är gratis och då har jag som besökare inte så mycket att säga till om.

Vi får också veta att eftersom Ungdomsmottagningen är gratis överbokar de tiderna för att verksamheten ska gå runt, då många inte kommer på sin bokade tid.

I vanliga fall brukade läkaren hinna med alla, men tyvärr inte i dag då alla behagade komma.

Inför då hellre drop in med nummerlapp!

Så den som har bokad läkartid senare på dagen straffas alltså om de före faktiskt dyker upp, eller behöver mer tid än beräknat.

Man kör samma stuk som flygbolagen för att täcka sina kostnader för denna vård som jag skattebetalare betalar för.

Helt sjukt system för en vårdmottagning. Inför då hellre drop in med nummerlapp!

Varför ha ens bokade läkartider om man cyniskt utgår från att det brukar bli uteblivna patienter.

Tur att vårdval finns!