ANNONS

Öppna en andra uppgång på Spånga Station

Liberalerna vill bygga en andra entré vid Spånga station.
Liberalerna vill bygga en andra entré vid Spånga station.
Liberalerna vill bygga en andra entré vid Spånga station.
"En ytterligare övergång skulle minska risken för att fotgängare genar över spårområdet och därmed riskera livet.", skriver Sara Svanström och Åsa Nilsson Söderström från Liberalerna.
ANNONS

De senaste åren har Liberalerna och alliansen gjort en stor satsning på länets pendeltågstrafik. Kvartstrafik har blivit norm, nya pendeltåg har köpts in och just nu pågår ett ansiktslyft på ett antal stationer.

Vi i Liberalerna vill gå vidare och även kommande år fortsätta satsningen på pendeltågstrafiken. Den ena delen handlar om att göra den mer tillförlitlig så att den går att lita på, den andra delen handlar om att öka servicen, trivsamheten och tryggheten i och kring våra pendeltågsstationer.  

Ett av våra förslag är att på Spånga station bygga en andra entré i den bortre delen av perrongen. En gångbro med entré till pendeltåget skulle göra stationen tryggare, trevligare och mer lättillgänglig. Dessutom skulle en gångbro minska restiderna samt binda ihop stadsdelen ytterligare.

Idag är det 1,5 kilometer mellan Lunda gångbro och Spånga station och en ytterligare övergång skulle minska risken för att fotgängare genar över spårområdet och därmed riskera livet.

Sara Svanström (L), Vice ordförande trafiknämnden Stockholms läns landsting  och Åsa Nilsson Söderström (L), Gruppledare Liberalerna Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd