ANNONS

Upplys Farstaborna om exploateringen

ANNONS

Enligt planerna för Tyngdpunkt Farsta ska befolkningen i Farsta växa till det dubbla fram till 2030. Omfattande byggnadsverksamhet kommer att pågå i stadsdelen under minst 10 år. Omkring 8 000 lägenheter ska byggas, vilket kan jämföras med de 10 000 som finns i Farsta i dag.

Byggplanerna skulle medföra flera nackdelar för dem som bor i Farsta i dag. Det blir ökad trafik, mer buller och avgaser och ökad trängsel inom såväl centrumområdet som i de kvarvarande grönområdena. När centrum och andra delar av Farsta förtätas medför det också mindre ljus och rymd mellan huskroppar, smalare gator och mindre grönytor. Även ny bebyggelse längs Magelungen kommer att minska grönytorna och försämra naturupplevelsen.

Under den långa byggtiden blir det dessutom mer tung trafik, buller, avgaser och smuts.

Forskning har visat att boendemiljön spelar en stor roll för människors psykiska och fysiska hälsa och det upplevda välbefinnandet. Buller, trängsel, avgaser, för lite grönska och för lite rymd och ljus mellan byggnader är alla saker som har en negativ inverkan på hälsan.

Många delar av Farsta där människor bor i dag, kommer att beröras av nybebyggelse enligt Tyngdpunkt Farsta. Byggnader kommer att uppföras på parkeringsplatserna i Farsta centrum, utanför centrum på mindre grönområden mellan nuvarande hus och mellan nuvarande hus och gator. Dessutom kommer det att byggas i obebyggda områden framför Farsta gård, kring idrottsplatsen och längst med Magelungen mellan Farsta och Fagersjö.

Då byggplanerna i Tyngdpunkt Farsta skulle påverka livet för många människor som redan bor i stadsdelen borde politikerna/myndigheterna informera invånarna genom en stående utställning i en lokal i Farsta och därefter göra en omfattande undersökning av Farstabornas åsikter om planens olika delar.

Informationen om Tyngdpunkt Farsta har varit otillräcklig i förhållande till planens omfattning. Det är inte heller tillräckligt att erbjuda allmänheten möjlighet att lämna remissvar om man vill veta vad Farstaborna tycker.

George Bolcsfoldi

När Farsta blir byggarbetsplats i tio år försämras miljön för dem som redan bor dfär på många sätt, enligt skribenten.arivfoto

ANNONS

Informationen om Tyngdpunkt Farsta har varit otillräcklig i förhållande till planens omfattning.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Söderort – Farsta Sköndal Gubbängen direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.