Upplysta byggnader är en strålande idé

Stadshuset är en av de byggnader som borde lysas upp för att göra staden mer attraktiv och trygg, anser skribenten.
Stadshuset är en av de byggnader som borde lysas upp för att göra staden mer attraktiv och trygg, anser skribenten.

Vintern är mörk i Sverige och solens upp- och nedgångar kan vi inte påverka. Däremot kan vi göra mer för att Stockholm ska upplevas ljusare även under vinterhalv-året. Genom att lysa upp fasader och broar kan Stockholm bli både ljusare och tryggare. Flera av våra finaste byggnadsverk kan därigenom bli synligare i stadsbilden efter att mörkret har infallit. Vissa byggnader lyses förvisso upp redan idag, men de är få till antalet och ofta med ganska svagt ljus. Jämfört med många andra städer är skillnaden påtaglig.

2013 satsar Alliansen fem miljoner kronor på att lysa upp Stockholm. Det är mycket bra och en fråga som Kristdemokraterna har drivit. Exempel på broar och byggnader som borde lysas upp är Västerbron, Stadshuset, Årstabron och Konserthuset. Globen är ett bra exempel på en belyst byggnad där ljuset skiftar färg. Det gör Globen mer synligt och skapar uppmärksamhet i stadssiluetten. Ett ljusprogram skulle göra flera byggnadsverk synliga dygnet runt och inte bara de timmar solen är ovanför horisonten. Det skulle göra Stockholm mer välkomnande och stärka stadens atmosfär.

Utöver ett belysningsprogram på fem miljoner kronor satsas en miljon kronor på att vitmåla gråa viadukter vilket också bidrar till en ljusare och tryggare stadsmiljö. Efter Klararivningarna fick Stockholm mycket betong inne i citykärnan. Betong som förfular och ger känslan av otrygghet. 60-talets betongfundament står i stark kontrast till den anrika och vackra bebyggelse som finns i stora delar av vår stad. Men genom att lysa upp byggnader och vitmåla grå betong förstärks intrycket av det vackra samtidigt som det fula trängs undan. Med dessa satsningar på totalt sex miljoner kronor för 2013 bidrar vi till att göra Stockholm ännu vackrare och mer attraktivt.

Erik Slottner (KD), vice gruppledare i Stockholms stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Ett ljusprogram skulle göra flera byggnadsverk synliga dygnet runt och inte bara de timmar solen är ovanför horisonten