Min lokala hjälte

Uppmuntra inte flytt till storstaden

Hur kan man bygga sönder en stad som Stockholm vilket nu pågår för fullt. Vad blir följderna?

Jo, detta skapar stress hos den befolkning som bor här, med trängsel, bilköer, fullbelagda vårdinrättningar, överbelastad kollektivtrafik, arbetslöshet och buller. Detta kommer att öka de stressrelaterade sjukdomarna vilket går allt längre ner i åldrarna.

Detta för att alla ska bo i storstaden medan resten av landet avfolkas.

Borde vi inte istället uppmuntra utsocknes att bo kvar så att även de kan börja blomstra och fortsätta ge livskvalitet.

Stress, stress, stress