Ut och protestera mot jätteskolan

Dags för kamp igen.

Kommunen hävdar att kommunikationen mellan boende och kommun är fantastisk i Sollentuna. Nu har samrådet presenterats angående Töjnaskolan, mitt under påkslovet så att en vecka ”äts” upp av ledigheter. Alla utom ett par av grannhusen, plus många andra i området har opponerat sig mot denna jätteskola och framfört önskemål om en ny mindre skola (F-6, max två våningar) som passar in i befintlig bebyggelse.

Enda notering kommunen tagit åt sig av detta är hur solen står vid vissa tidpunkter.

Varför hålla ett samråd när kommunen ändå struntar i vad de boende tycker? Är det till och med så illa att kommunen vet att genom detta beslut orsakas flera års förseningar genom överklaganden och att det är därför de inte budgeterat för detta i år?

Olika lösningar har presenterats av vår boendegrupp från Töjnan, men bevisligen lyssnar politikerna mer på skolans rektor (boende på annan ort än Sollentuna) än på de boende i området.

Så nu alla grannar är det dessvärre dags för överklagande för att stoppa denna gigantiska byggnad mitt i villaområdet.

Gärna ny Töjnaskola men mindre