Utan busstrafik tvingas vi åka bil

Vi som bor på Sjukyrkoberget kan inte längre åka buss till Bollstanäs skola, dagis och idrottsplats. Båda bussarna som tidigare gick här har tagits bort. På kommunens hemsida skryter de om miljösatsning och sen tar de bort möjligheten att använda sig av bussar till och från dagis och skola.

Axel Nelstrand, ansvarig på kommunen, säger att det är för att de satsar på arbetspendlare. Men vi som först ska lämna på dagis för att sedan åka till arbetet med buss och tåg vi räknas tydligen inte in i den kategorin.

Vi tvingas ta bilen och lämna på dagis först för att sedan åka hem igen och gå till bussen. Bussåkandet i kommunen skulle enligt Axel Nelstrand öka nu när man satsar på de sk arbetspendlarna.

Man kan verkligen undra om det finns någon som har tänkt till innan en sådan här förändring genomförs!