Utan Fullersta Bio är vårt kulturliv hotat

Efter kulturnämndorförande Vibeke Bildts (FP) uttalande för Mitt i Huddinge den 25 september om att Huddinge Konstnärsklubb/HKK (troligen) inte får vara kvar i Fullersta Bio efter nyår, är det nu skarpt läge för konsthallens fortlevnad!

Huddinge Konstnärsklubb har fått ett erbjudande om att ”verka i Fullersta gård”, men vi har av flera anledningar tackat nej till detta:

HKK har liksom flera politiker uppfattat budgetbeslutet i kommunfullmäktige som att medel då blev anslagna till hyran för den fortsatta verksamheten i Fullersta Bio Konsthall.

Det är inte möjligt för HKK att i Fullersta gård bedriva den konstnärliga utställningsverksamhet av hög klass med bland annat utländska utställningsutbyten som vi nu bedriver i Fullersta Bio. Flygelbyggnaderna erbjuder inte sådana utrymmen och den kulturhistoriskt känsliga miljön i huvudbyggnaden är en annan begränsning. Dessutom vill vi inte medverka till att de permanenta utställningarna med verk av Peter Dahl och EWK flyttas eller tas bort, för att HKK i stället skulle få arrangera utställningar i dessa utrymmen på övervåningen.

HKK har sedan 1996 arbetat med att bygga upp, och runt om i Sverige och internationellt befästa det kulturella varumärket ”Fullersta Bio Konsthall” som synonymt med kvalitativt hög konstnärlig verksamhet i Huddinge och goodwill för kommunen. Fullersta Gård och Fullersta Bio Konsthall bör fortsätta verka sida vid sida och komplettera varandra med olika utställningsverksamheter som gör Huddinge känt som en framstående kulturkommun. Inte känt för att vara den ”Snålaste kulturkommunen”, som tidnings­artiklar nyligen fokuserat på i både Mitt i Huddinge och DN.

Hotet mot Fullersta Bio Konsthall riskerar nu också framtiden för mångåriga, fram­gångsrika och populära konst­projekt som 1 000 meter Konst och ISTiD i Huddinge Centrum, där Huddinge KonstnärsKlubbs medverkan varit en grundläggande förutsättning!

Huddinge KonstnärsKlubb

Huddinge Konstnärsklubb vill inte flytta sin verksamhet från Fullersta Bio.

arkivbild