ANNONS

Utan p-plats på Alphyddevägen

ANNONS

Svar på insändaren P-förbud men ingen städar gatan den 12 maj: Håller med insändarskribenten om P-förbudet på Atlasvägen.

Bor själv på Alphyddevägen med samma problematik. Ena sidan av gatan måste alltid vara utan bilar av serviceskäl. Gatan fungerar också som infartsparkering, då den är avgiftsfri och infartsparkeringen nere vid gamla Värmdövägen/Alphyddevägen är full, vid cirka klockan 7. Hopplöst att få en P-plats för mig som bor där. Bodde förut på Söder. Mycket mindre problem där.

Hamnar ofta nere vid Svindersvik med ofredande av bilen som följd, till exempel stöld av registreringsskylt! Någon ändring måste göras, speciellt med tanke på förestående bygge av studentbostäder! Den enda som tjänar på rådande situation är Securitas. Skärpning Nacka!

Denny