Utbilda våra politiker

Jag tycker att det är bedrövligt att läsa uttalanden från socialistiska fullmäktigeledamöter när det gäller styrning av Väsby och framförallt behandlingen av Väsby sjöstad och folkomröstningen.

Vad svensk demokrati betyder har de ingen konskap om. Det beror naturligvis på att de inte har fått lära sig det i skolan så förbättra skolan på alla sätt så vi slipper dessa okunniga kommunfullkäktigeledamöter i framtiden eller se till att det sker en inflyttning av utbildade personer vilket troligen betyder att skolans kunskapsskapande nivå måste höjas betydligt.

Ett kortsiktigt alternativ är att specialutbilda nuvarande ledamöter med omedelbar verkan! Ett antal föreläsningar och seminarier av statsvetare från universiteten i Stockholm eller Uppsala vore bra. Föreläsningarna ska vara öppna för oss vanliga medborgare som ju också saknar utbildning efter vår tid i den gamla röda skolan. Jag ser fram mot en seminariserie under december-januari.

Farbror Blå (lärare i en saga)