Utbildning för äldre finns i Sundbyberg

Svar på insändaren ”Vi äldre vill också lära oss” den 15 januari:

Skribenten tycker att vi ska satsa på utbildning för äldre i tekniska hjälpmedel till exempel läsplattor och mobiltelefoner.

I Sundbyberg finns våra populära träffpunkter i Lilla Alby och i Hallonbergen. Där finns mängder av populära aktiviteter man kan delta i. Karin Ankarudd som är ansvarig låter meddela att de planerar att inhandla både Ipad och smartphone i utbildningssyfte. Så ta kontakt med henne så får du veta mer.

Vi vill naturligtvis bidra till ett livslångt lärande för så många som möjligt.

Maria Bohman(KD)

ordförande i äldrenämnden