ANNONS

Utbyggd t-bana ett lyft för nordostkommuner

Två folkpartister argumenterar för utbyggd tunnelbana till Täby och Arninge.
Två folkpartister argumenterar för utbyggd tunnelbana till Täby och Arninge.
ANNONS

Tunnelbanan behöver byggas ut. I dag har kommunerna i nordost otillräcklig kollektivtrafik och Roslagsbanans upprustning ska självklart fullföljas som ett led av en långsiktig satsning på goda kommunikationer. Att förlänga Roslagsbanan till Arlanda från Vallentuna är en fantastisk lösning både för Arlanda och för resenärerna. Men nordostsektorn behöver också tunnelbana.

I nordostsektorn har samtliga kommunfullmäktige antagit en Vision nordost. I den finns stora utbyggnadsplaner för tiotusentals nya bostäder och invånare samt planer för ytterligare femtiotusen arbetstillfällen. Tunnelbana till Täby – Arninge handlar om både tillväxt och miljö. Att fler tar bilen i nordost än i andra delar av länet, beror till stor del på en underdimensionerad kollektivtrafik.

En kapacitetsstark tunnelbana skulle stärka det klimatvänliga kollektivresandet. Snabbare resor gynnar både enskilda och företag. En tunnelbana till Täby – Arninge blir nödvändig. Med tunnelbanan kommer man direkt till Stockholms central, den är driftsäker och effektiv året om och i ett eget system skapas inga kollisionsrisker eller barriäreffekter. I Arninge planeras ett resecenter med plats för infartsparkering och omstigning mellan buss, bil och Roslagsbana. Det kommer bli ett lyft för oss i Österåker.

Regeringen uppmanar berörda kommuner att bygga mer för att minska bostadsbristen i Stockholms län. Vi vill ta vårt ansvar men då krävs infrastrukturinvesteringar för att detta ska vara långsiktigt hållbart. Därför kommer vi, Folkpartiets förhandlare i 16-manna gruppen, kräva att det snarast också planeras för en utbyggd tunnelbana Täby i förhandlingarna!