Min lokala hjälte

Utbyggd tunnelbana är bästa lösningen

2010 inleddes ombyggnaden av Odenplan och man närmar sig nu slutfasen. Odenplans slutgiltiga utformning kommer att avgöras inom kort. 2017 beräknar man att Odenplan är helt färdigt. På dessa sju år har inte kommunikationsförsörjningen till Nya Karolinska sjukhuset och övriga Hagastaden fått någon tillfredsställande lösning trots att klockan tickar och tiden blir alltmer knapp.

Får inte frågan ett snabbt av­görande riskerar vi nu en situation där Odenplan måste grävas upp en gång till! Det vore ett ansvarslöst slöseri med skattebetalarnas medel och ett åsidosättande av Norrmalmsbornas livskvalitet.

Förslag på dragning av spårvagn till Nya Karolinska sjukhuset och övriga Hagastaden har framförts. Detta är fel tänkt och är varken en ekonomiskt eller trafik­mässigt hållbar lösning. Tunnelbanan har en överlägsen kapacitet och skapar dessutom ingen trängsel i gaturummet. Sett till helheten är tunnelbana den enda långsiktigt hållbara lösningen för området.

Vid såväl Odenplan som i Haga­staden och Nya Karolinska sjukhuset är perrong och uppgångar förberedda för en ny tunnelbana. Några liknande förberedelser för spårvagn har inte gjorts eftersom spårvagnskapaciteten inte kommer att räcka till för att täcka resande­strömmarna.

Därför förordade också Centerpartiet i valet 2010 att lösa trafikförsörjningen till Hagastaden och Nya Karolinska sjukhuset med tunnelbana från Odenplan, som det enda realistiska alternativet.

Oavsett vilket av förslagen man slutligen bestämmer sig för kan den nuvarande beslutsvåndan och villrådiga kraftlösheten enbart medföra fördyringar som ­ytterst medför en miljardnota som riskerar att landa på skattebetalarna. Ett beslut brådskar! Norr­malms­centern fordrar att trafik­nämnden fattar ett klokt och långsiktigt hållbart beslut: Bygg tunnelbana till Hagastaden NU!

Stephan Andrén (C)

Ordförande Norrmalmscentern

Ledamot i Norrmalms ­stadsdelsnämnd

Ersättare i Stockholms läns landsting

Trafikfrågan måste lösas snabbt så att inte Odenplan behöver grävas upp två gånger, skriver ordföranden för Norrmalmscentern.arkivbild