ANNONS

Utbyggd tunnelbana är centralt när Järva växer

ANNONS

Inflyttningen till Stockholm fortsätter att vara stor. Redan 2022 är Stockholm en miljonstad. Vi ser Stockholms rekordtillväxt som något mycket positivt, men vi behöver snabbt höja tempot i bostadsbyggandet. Moderaterna presenterade därför nyligen en rejäl ambitionshöjning för antalet byggda bostäder. Stadens målsättning om att bygga 100 000 bostäder till 2030 höjs till 140 000 bostäder.

Utbyggnad av tunnelbanan och med investeringarna på 25,7 miljarder kronor med nio nya t-banestationer. Utbyggd tunnelbana är centralt för oss för att erbjuda resenärerna kapacitetsstark och robust kollektivtrafik och inte minst för att möta Järvaområdets utveckling med förlängning av Blå linjen från Akalla till Barkarby.

Då innerstaden redan är mycket tätt bebyggd kommer många av dessa bostäder behöva byggas i ytterstadsområdena. 8 300 bostäder ska byggas i Rinkeby-Kista. Men vi nöjer oss inte med att bara bygga bostäder. Vi vill bygga stadsdelar som människor både kan bo, leva och arbeta i.

I Järvaområdet finns en stor potential med stadens yngsta befolkning. Vi storsatsar därför på våra skolor. Rinkeby-Kistas alla fyra kommunala högstadieskolor deltar i stadens satsningar på fokusskolor där man genomför förbättringsmöjligheter i undervisningen.

Det är viktigt att inte glömma bort ungdomarna när skolan tar slut. Vi satsar därför 8,5 miljoner kronor på kommunala sommarjobb. Över 1 600 Järvaungdomar sommarjobbade sommaren 2013. Ambitionen är minst lika många 2014. Sommarjobben ger ungdomarna en god första inblick i arbetslivet och en värdefull sysselsättning som bl.a. lett till att brottsligheten under loven har minskat.

Med Alliansens satsningar på bostadsbyggande, bättre skola och fler i arbete rustas Järvaområdet för framtiden. Mot oss har vi splittrad opposition där Socialdemokraterna säger att de också vill bygga nya bostäder. Frågan är hur det ska gå till när de måste samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som är emot nästan varje nytt byggprojekt.

Bo Sundin (M)

Att bygga ut tunnelbanan från Akalla till Barkarby är viktigt när Järvaområdet växer, skriver Bo Sundin (M).arkivbild

ANNONS
ANNONS