ANNONS

Uteserveringarna inte tillgängliga för alla

ANNONS

Under några veckor i juni var ett antal medlemmar från DHR Stockholm ute i staden för att se efter hur uteserveringarna har följt de ”Riktlinjer för placering och utformning av uteserveringar” som medföljer det tillstånd som de fått av trafikkontoret.

Inventeringen omfattade 236 uteserveringar på Södermalm, och delar av Norrmalm/City. Av dessa är 42 otillgängliga för människor som använder rullstol, rollator med mera.

Dessa 42 serveringar har aktivt ”byggt in” otillgänglighet, det vill säga de har byggt plattformar med insteg, staket med mera som utestänger människor som använder rullstolar.

Trafikkontoret har misslyckats totalt med att leva upp till sina egna föreskrifter vad gäller dessa 42 serveringar.

Föreskriften säger uttryckligen att ”Inga uppbyggnader bör tillåtas. Undantag görs endast på sådana ställen där en uppbyggnad är absolut nödvändig för att kompensera klart märkbara nivå­skillnader. Inom en uppbyggd uteserverings område ska en handikappramp inrymmas”.

DHR Stockholm anser att trafikkontoret måste leva upp till att göra Stockholm till en stad för alla.

Det största ansvaret har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), som nu måste visa med handling att han tar tillgängligheten på allvar. För mer information, se vår hemsida www.dhrs.se.

Nisse Duwähl, ordförande DHR Stockholmsavdelningen

På 42 av 236 kontrollerade uteserveringar kunde människor med rullstol, rollator eller liknande inte ta sig in.foto: Mostphotos

ANNONS