ANNONS

”Utmärkelse som skaver betänkligt”

Visions ordförande Veronica Magnusson delar ut utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun till Henrik Thunes och Per Törnvall, Sollentuna kommun
Visions ordförande Veronica Magnusson delade ut utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun till Sollentunas Henrik Thunes och Per Törnvall.
SIgnaturen "CH" är skeptisk till värdet av utmärkelsen "Sveriges Kvalitetskommun 2019" som Sollentuna tog hem nyligen.
ANNONS

Läser på kommunens hemsida att Sollentuna kommun har vunnit utmärkelsen ”Sveriges kvalitetskommun 2019”.

Sollentuna var en av fem nominerade till priset.

Det som utelämnas i nyheten är att det var endast 8 av Sveriges 290 kommuner som hade ansökt om att få delta i tävlingen om priset.

I samband med ansökan var kommunen tvungen att betala en anmälningsavgift på 85 000 kronor, vilket kommunen har valt att inte informera om. Dessutom en kostnad på cirka 300 000 kronor för en monter som kommunen var tvungen ha på kvalitetsmässan, samt 850 000 för den lokala kvalitetskonferens som vinnaren måste ordna. Utöver detta tillkommer reskostnader, hotell, med mera.

Priset då? Ja, det var en skulptur av konstnären Ernst Billgren och 50 000 kronor.

Vad har då kommunen gjort som var så anmärkningsvärt så att man vann priset? Juryns motivering löd bland annat så här: ”En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som Kommunsverige står inför i dag.”

Vi kommuninvånare vet vad låga kostnader inom flera verksamheter innebär; få personal, bristfällig kvalitet och så vidare.

SKL skriver på sin hemsida att Sollentuna ”har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.”

Man kan fråga sig hur man kunnat vara bäst på att förbättra arbetsmiljön, med tanke på vad som skrivits i lokalpressen om den mycket dåliga arbetsmiljön. Den höga tjänsteman på kommunledningskontoret som varit i fokus för skriverierna är fortfarande anställd. Har juryn verkligen utvärderat arbetsmiljön kan man undra?

ANNONS

Det som blir än mer absurt är att prisutdelare för detta pris var Veronica Magnusson, ordförande för Vision. Vision som haft ett flertal av de personalärenden som legat till grund för Visions anmälningar om dålig arbetsmiljö på kommunledningskontoret!

CH