Utnyttja Stockholms kajer

Antalet uteserveringar i Stockholm har ökat från 780 år 2000 till 1 829 år 2012. Detta har bidragit till att göra Stockholm till en mer attraktiv stad för boende och besökare, med ökat folkliv med mer rörelse och puls. Samtidigt borde det finnas fler uteserveringar vid våra kajer så att Stockholm på allvar utnyttjar sin kanske främsta tillgång, närheten till vattnet.

Söder Mälarstrand, Norr Mälarstrand och Munkbrokajen är lämpliga platser för fler välkomnande fik, barer och restauranger. Dessa kajer har stor potential för att skapa ett mer attraktivt och inbjudande Stockholm. Det är dags att vi gör det möjligt för Stockholmarna att på ett trivsamt och enkelt sätt utnyttja kajerna och närheten till vattnet.

Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden