Utred trafiken i Silverdal

Silverdalsborna har rätt! Det behövs en trafikutredning för Silverdal, då de breda vägarna inbjuder till fortkörning i barnområdet som nu sker. Det som behövs är avsmalningar, chikaner, två tätt på varandra följande kurvor på en väg, vilken gör att bilarna tvingas hålla en lägre hastighet. Parkerings­bestämmelserna bör ses över så att mor- och farföräldrar kan parkera utan att bli bötfällda.

Ett annat problem är SL:s ledbussar som förvirrar sig i området och besöker gräsmattorna med bärgning som följd!

En opinionsundersökning bland hushållen är planerad för att tydliggöra upplevd trafiksituationen. Resultatet av opinionsundersökningen och trafikutredningen måste ligga till grund för hur Sollentuna i framtiden stadsplanerar nya områden för att uppfylla de boendes krav.

Per Hådell (M)