Utsiktsplatsen är mer tillgänglig nu

Svar på insändarna ”Ett unikt kulturarv har byggts bort”, ”Utsiktsplatsen är förstörd” och ”Platsens naturliga skönhet kvävd” den 17 juni:

Jag har förståelse för att de som vuxit upp med en viss bild, inte vill ha förändring. Men har också mött många som gläds över förvandlingen. Ibland måste vi som politiker göra val som inte uppskattas av alla.

Utsiktsplatsen bakom Stallbacken med den vidunderliga utsikten över Edsviken, är nu tillgänglig för barnfamiljer med barnvagnar, funktionsnedsatta i rullstol, och seniorer med rullatorer.

Ann Furugård, toppkandidat för Sollentunapartiets i valet 14 september, har länge öst galla över omvandlingen. Det är inte sant som hon skriver att vi sprängt bort berghällar. Under de byggnader vi uppfört finns hällarna kvar. När vi renoverade Oxstallet och drog in vatten och avlopp, var vi tvungna att ta bort en del av berget.

Vi i kultur- och fritidsnämnden har fullmäktiges uppdrag att utveckla Edsviksområdet till en av norra Storstockholms mest attraktiva platser. Tack vare duktiga tjänstemän och engagerade medborgare och politiker har mer än 200 000 personer besökt området under år 2013. Edsbergs slott har öppnats, aktiviteter har skapats, kultur och fritid blandas på ett skönt sätt. Vid utsiktsplatsen har många nu hittat en plats att sitta på och njuta av utsikten medan barnen leker.

Vi välkomnar nya Sollentunabor. Vi bygger med respekt för vår gamla fina kultur och skapar nytt för framtidens generationer. Under hela processen fram till invigningen har vi arbetat nära kommunantikvarie Olof Svanberg och stadsarkitekt Jan Enfors för att hitta balans mellan gammalt och nytt.

Jag uppmanar de 3 534 Sollentunabor som röstade på Sollentunapartiet i förra valet, att noga fundera igenom sitt val. Får personer som Ann Furugård inflytande, riskerar vi att vrida tillbaka klockan till före medeltiden.

Magnus Ramstran (KD)

ordförande i kultur- och

fritidsnämnden

Nu är platsen tillgänglig för barnfamiljer, funktionsnedsatta och äldre, menar skribenten.Foto: Peter Holstad

Ibland måste vi som politiker göra val som inte uppskattas av alla.