Utveckla förskolan med pedagogisk mångfald

Kvalitet i lärandet på förskolan är viktigt anser skribenten.
Kvalitet i lärandet på förskolan är viktigt anser skribenten.

Barn är olika och familjer är olika, det är därför viktigt att det finns olika alternativ i förskolan även när det gäller pedagogisk inriktning När nu förskolan också har en ny reviderad läroplan är det extra viktigt att fokusera mer på den lärande delen av förskoleverksamheten och därmed den pedagogiska ledningen av verksamheten. Studier i andra länder (till exempel Finland) visar att det är mångfald i den pedagogiska inriktningen och fokus från ledningen sida på det pedagogiska innehållet som gör att det blir kvalité i lärandet och inte bara omsorgsverksamhet.

Kungsholmen-Essinge växer kraftigt och består i dag av mer än ­ 63 000 innevånare, andelen förskolebarn ökar kraftigt och i det läget är det lätt att mer prata om kötid och barnomsorgsgaranti än om pedagogik och kvalité i lärandet. Folkpartiet tycker att det är mycket viktigt att säkerställa att det finns många olika alternativ när det gäller förskolan med hög pedagogisk kvalité, oavsett driftsform, vi är övertygande om att det är utvecklande för förskolan som helhet och för Kungsholmens förskolor i synnerhet. Folkpartiet har därför gett i uppdrag till stadsdelsförvaltningen att ta fram och sammanställa vilka olika pedagogiska inriktningar Kungsholmen-Essingeöarnas förskolor har idag, oavsett driftsform. Likaså att redovisa hur man ser på olika pedagogiska alternativ och hur man vill arbeta med utvecklingen av olika pedagogiska metoder och alternativ inom upptagningsområdet Kungsholmen -Essingeöarna.

Charlotta Schenholm (FP), gruppledare Kungsholmens stadsdelsnämnd.