Utveckla- i stället för att avveckla skolan

Föräldranätverket vill ha kvar Munkmoraskolan.
Föräldranätverket vill ha kvar Munkmoraskolan.

Värmdös skolpolitiker funderar på att stänga Munkmoraskolan, trycka in 100 barn på redan överfulla Ekedal och flytta små fjärde-femteklassare till högstadieskolan Kvarnberget. Här är kritiken mot förslaget på två minuter. Utredningen baseras på en kapacitetsutredning om skolornas lokaler som är flera år gammal. Rapporten tar inte hänsyn till klasstorlekar på i snitt 25 barn eller dagens bristfälliga fritidslokaler på Ekedal och Kvarnberget. Utredningen har missat resursgrupperna som kräver större utrymmen. Utredningen räknar endast på lågalternativet – trots att befolkningstillväxten i kommunen lika ofta hamnar på högalternativen. Det kan göra att det blir 400 fler barn i åldrarna 1–12 år enbart i Gustavsberg.

I utredningen tas ingen hänsyn till att flera större bostadsprojekt planeras i just Munkmoras absoluta närhet. Vi saknar viktiga konsekvensanalyser av sociala och samhälleliga konsekvenser av en skolnedläggning. Vi saknar bedömningar av lokalernas förutsättningar, önskade klasstorlekar, fritidsverksamheternas behov, trafiksituation och geografi – närhet till hem, buss och pendlingsparkering. Vi saknar konsekvenser för kommunens skolor om en friskola tar över Munkmora, liksom alternativa användningssätt för tomma lokaler (var nu dessa mängder finns?), som uthyrning.

Vi föräldrar vill ha en långsiktig och ansvarsfull skolsatsning som borgar för god kvalitet och pedagogik i undervisningen, en bra fritidsverksamhet med anpassade lokaler och lokal närhet till F-6-skolor. Vi vill inte se avveckling, utan utveckling. Och vi hjälper gärna till i det arbetet. Men då måste utbildningsstyrelsen ta sitt ansvar och inte lägga ned Munkmoraskolan den 18 oktober.