Utveckla Lidingös båtliv!

På skärgårdsön Lidingö ska båtlivet värnas och utvecklas, tycker insändarskribenterna.
På skärgårdsön Lidingö ska båtlivet värnas och utvecklas, tycker insändarskribenterna.
Just nu är det många som sätter båten i sjön för första gången i år. På skärgårdsön Lidingö ska båtlivet värnas och utvecklas. Därför vill Moderaterna göra båtlivet mer tillgängligt för Lidingöborna. Med mindre regelkrångel och fler båtplatser vill vi ge fler tillgång till glädjen att vara på sjön.

Det är många som har båt på Lidingö. Båtlivet skapar möjligheter för naturupplevelser som är något utöver det vanliga. Dessvärre medför det också en hel del regelkrångel och svårigheter att hitta en båtplats. Moderaterna ser därför att följande saker behöver genomföras för att värna båtlivet:

  1. Säg nej till båtregister, båtkörkort och båtskatt. Dessa saker överreglerar och höjer bara trösklarna till båtlivet.
  2. Gör en översyn och utvärdering av lagen kring sjöfylleri. Lagstiftningen måste vara effektiv och vila på vetenskaplig grund. Det gör den dessvärre inte i dag.
  3. Skapa fler båtplatser på Lidingö. Genom förtätning på befintliga båtklubbar samt utveckla Islinge kajen till en park för friluftsliv och parallellt se över möjligheten att tillskapa en ny hamn.

På skärgårdsön Lidingö ska båtlivet värnas och utvecklas. Genom färre regler och fler båtplatser vill vi bidra till att lidingöbor kan få uppleva glädjen att vara på sjön.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Ida Drougge (M), riksdagsledamot

Hans Barje (M), ordförande i Båtrådet