”Vi utvecklar Lidingö Centrum tillsammans”

Lidingö centrum idag.
Lidingö centrum idag.
Nyligen presenterade fastighetsägaren till Lidingö Centrum sitt förslag till förändring av Lidingö Centrum. Lidingömajoriteten har fört en dialog med ägaren under våren för att säkerställa att Lidingö Centrum även i framtiden ska vara en trevlig mötesplats för Lidingöborna och erbjuda god och varierad närservice. Vi har kommit en bra bit på väg och nu ser vi fram emot att få Lidingöbornas syn på det nya förslaget.

Lidingö Centrum har haft många turer kring sig historiskt och Lidingömajoriteten är de första att erkänna att allt inte skötts klockrent tidigare. Därför ser vi det som viktigt att utformningen av Lidingö Centrum görs tillsammans med Lidingöborna. Vi skrev i vårt majoritetsprogram att Lidingö centrum ska vara småskaligt och tillhandahålla god närservice för Lidingöborna. Framväxten av Lidingö Centrum sker i ett sammanhang där e-handeln ökar och konkurrensen från gallerior på andra sidan Lidingöbron tilltar.

Vi vill i samarbete med fastighetsägaren arbeta för att komplettera Lidingö Centrum med fler lokaler, restauranger och caféer, samt ett mindre antal bostäder. De nya byggnaderna bör ta särskild hänsyn till och harmoniera med den närliggande ursprungliga villastads- och centrumbebyggelsen från förra sekelskiftet. Dessutom vill vi se till så att det finns fler parkeringsplatser för både besökare och boende i området. Dessa prioriteringar ska kombineras med att projektet ger ett ekonomiskt överskott för staden.

Fastighetsägarens förslag för Lidingö Centrum är presenterat och det känns som vi kommit en bra bit på väg. Nu ser vi fram emot att utveckla Lidingö Centrum tillsammans med Lidingöborna.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd