Utvecklingsfientligt att låta flygplatsen växa

Att hävda att flygplatsen är av riksintresse är inte att ta det mänskliga perspektivet i beaktande, anser skribenten.arkivbild
Att hävda att flygplatsen är av riksintresse är inte att ta det mänskliga perspektivet i beaktande, anser skribenten.arkivbild

Svar på insändaren ”Flyget viktig pusselbit” den 3 mars:

Vi har hört det förr, hur viktig just Bromma flygplats är för svenskt näringsliv. Om detta finns det sannerligen delade meningar. Och om vi dessutom betänker att vi lever i en tid när vi har större möjligheter än någonsin att arbeta på distans och mötas via videokonferenser och så vidare, är det otidsenligt att stimulera till flygresande till och från ”Stockholm över dagen”.

Att tillgängligheten för resande till och från Stockholm ska vara god är det ingen som motsätter sig, men att som enda alternativ se en expansion av Bromma är både kortsiktigt och utvecklingsfientligt. Att påstå att Arlanda inte kan ta emot fler flyg är rent felaktigt. Alternativ till Bromma finns, både genom utbyggnad av Arlanda och i Skavsta genom byggandet av Ostlänken. Restiden till Bromma från Stockholms Central är med SL som kortast 33 minuter, då med pendeltåg via Sundbyberg och därefter en slingrande busstur. Arlanda express tar max 20 minuter, resan till Skavsta uppskattningsvis 30 minuter med Ostlänkens snabbtåg.

Margareta Cederfelt skriver att ”Flygplatsen är ett riksintresse”. Detta ”riksintresse” utgörs alltså av en centrumflygplats som lever på undantag från både säkerhetsregler och miljölagstiftning och som påverkar tiotusentals stockholmares, barns och vuxnas hälsa och säkerhet. Detta är inte att ta det mänskliga perspektivet i beaktande.

Om nu ett av svenskt näringslivs fundament utgörs av Bromma flygplats bör vi nog alla dra öronen åt oss och omedelbart satsa våra investeringar i en stabilare och mer hållbar marknad som inte vilar på en föråldrad syn på kommunikation.

Det är dags att debatten om Bromma börjar handla om Stockholm och vilken stad vi vill ha. Resten av Sverige kommer inte att påverkas då fullgoda och till och med bättre alternativ finns och kommer att finnas, förutsatt att våra politiker vågar steget mot ett mänskligt, hållbart och utvecklingsbefrämjande samhällsbyggande.

Nätverket Barnen i Bullermattan genom Una Kjällquist,

forskare, läkarstudent

och förälder

Att som enda alternativ se en expansion av Bromma är både kortsiktigt och utvecklingsfientligt.