ANNONS

SD: ”Vad gör ni 
mot bilbränderna?”

Genrebild på bilbrand.
Bilbrand.
Sverigdemokraterna i Botkyrka tycker att kommunen inte gör tillräckligt för att stoppa bilbränderna.
"Det är en utveckling som tillåtits pågå och som cementerar den negativa bilden av Botkyrka kommun." skriver gruppledaren Martin Inglot i en debattartikel.
ANNONS

”Gång på gång kan vi läsa om bilbränder i Botkyrkas utsatta områden.

Det är en utveckling som tillåtits pågå och som cementerar den negativa bilden av Botkyrka kommun.

Sverigedemokraterna Botkyrka vill bryta den negativa utvecklingen och vill att kommunen tar i med hårdhandskarna när det kommer till bilbränder.

Mera kameraövervakning kan vara ett enkelt sätt. Vidare skulle väktare som patrullerar på i de mest utsatta områdena ha ett avskräckande syfte.

Vi kan inte heller förbise grundläggande åtgärder som bättre lås och fler inomhusparkeringar för bilar. Det skulle göra bilarna mer svåråtkomliga

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) har tidigare kritiserat polisens lista över utsatta områden, och hävdat att den är stigmatiserande. Men i stället för att lägga fokus på att benämningar skulle stigmatisera, bör man acceptera verkligheten, respektera polisens arbete med kartläggning och börja jobba på konkreta åtgärder för att omvandla ett utsatt område till ett normalt. Botkyrka behöver färre utsatta områden.

Sverigedemokraterna Botkyrka har lämnat in en interpellation där vi frågar hur planerna ser ut gällande trygghetskameror, och huruvida man planerar att säkra garage och parkeringsplatser.

Vi har även lämnat in en motion med förslag om ökat samarbete mellan polis och kommun, med särskilt fokus på bilbränder, och att garage och parkeringsplatser övervakas och patrulleras.

Slutligen har vi lämnat in en enkel fråga till Ebba Östlin om huruvida det finns någon plan för att förhindra fler bilbränder.”

ANNONS

Martin Inglot (SD), gruppledare Botkyrka

ANNONS