Vad är problemet?

Svar på insändaren ”Trafikfrågor har sinkat i Hemmesta den 8 oktober:

Peter Freij (M), kan du redovisa vad som gjorts under det snart fyra åren som gått sedan ett förslag till detaljplan (januari 2010) och samråd (februari 2010) togs fram?

Trafikfrågor sinkar – jaha, vad är problemet? I detaljplanen finns en rondell vid infarten till Kolvik och till centrum samt en undergång för gående och cyklande, busshållplatser, gång- och cykelvägar, etcetera.

Vilka övriga trafikfrågor måste lösas för att ni ska komma till skott? Och varför ska det behöva gå fyra år utan att något händer i en så angelägen fråga?

Bengt Engelberg