Vad hände med den trevliga infarten?

För ett antal år sedan kunde vi läsa att kommunen tänkte göra infarten Turebergsleden smalare och som en lokalgata med trädplantering.

I dag har vi från infarten (motorvägen) en jättetråkig och ej välskött cirkulationsplats som välkomstplats till Sollentuna. Den fungerar mest som inbromsningsställe till Sollentuna. Men de flesta gasar på direkt därefter till rödljuset vid Statoil. I mittdelen av vägen står några taniga träd (det blev ju inte som jag trodde). Allt omkring inklätt med plank i olika nyanser.

Varför inte göra en resa till grannkommunen Täby och få lite inspiration om hur en trevlig cikulationsplats kan se ut, samtidigt som man kan se de andra bilarna runt platsen? Som ett fint, välkommen till Sollentuna skulle det kunna vara fint med en skulptur med växter i cirkulationsplatsen (se Sumpans vackra plats vid simhallen).

Därefter skulle det kunna vara kanske en allé med klotpilar, som ger en lugnare känsla och kanske en lägre hastighet. I mittenpartiet en vacker plantering typ den man kan se på bron över till Sollentuna centrum på norra sidan eller den vid OK-macken Helenelund.

Då tror jag att många skulle känna sig stolta över sin kommuns förmåga att infria löften och idéer.

Det skulle också kunna leda till bra syn på kommunens förmåga till miljötänkande.