ANNONS

Vad händer med polisen i Tyresö?

ANNONS

Skall det bli ”Fjärdingsmän” som på 30–50-talet? Under 70–80-talet var undertecknad som ordförande i Bollmora företagarförening med om att se till att det blev en kvarterspolis- verksamhet i Bollmora, som var organiserad under Handens polisdistrikt och sedemera Nackas.

Lindalens Egnahemsförening bad för en tid sedan om hjälp för att hastigheten och genomfartsförbudet borde ses över.

Den polis som vi tidigare vänt oss till förklarade att han blivit entledigad och sände vårt mejl vidare.

Det har nu gått några månader, men inget har hänt. Läste i Nackas lokaltidningar om den nya polisorganisationen och blev lite betänksam.

Tycker det är på tiden att polisen lägger korten på bordet och beskriver hur den nya organisationen ska fungera, och om vi ska återgå till den ursprungliga ”Fjärdingsmanna” -verksamheten?

Vi Lindalsbor väntar oss beskedet att för Tyresös del blir den gamla och kanske något förbättrade organisationen kvar.

Eller vad säger politikerna?

Frasse, ordförande

Lindalens Egnahemsförening

ANNONS