Vad händer med Tyresö gymnasium?

Jag börjar fundera på om Tyresö kommun börjat lägga ner Tyresö gymnasium i smyg? Först försvann utbildningar, nu sägs personal upp, vuxenutbildningar ska in i huset och Arbetscentrum kanske ska ta över kaféverksamheten. Var får gymnasieeleverna plats?

Gymnasiet är inte en problemfri plats bara för att eleverna själva valt skolan och eventuellt även linjen. Många elever går där för att de vet att de behöver ett gymnasiebetyg, inte nödvändigtvis för att de tror på sig själva. Att då ta in 150-200 vuxenelever är, som jag tror, en mycket dålig idé. Och om Arbetscentrum tar över kafét kommer de att laga och sälja mat och vad ger det för signaler till gymnasieeleverna? Att centralkökets mat är bra nog för dem men inte tillräckligt bra för vuxeneleverna? Jag är lite nyfiken på hur kommunen/skolan tänker här?

Ylva